Vad är kinesiologi?

Kinesiologikällan

Balanserande behandlingar för kropp och själ

Vad är Kinesiologi?

Kinesiologi är ett grekiskt sammansatt ord av kinesis = rörelse och logos= lära, som tillsammans bildar rörelselära. Det är läran om hur kroppen ska röra sig och fungera hos en fullt frisk individ.

Inom Kinesiologin så arbetar man för att se till att öka möjligheten till den egna självläkningsprocessen.Hur fungerar Kinesiologi? (KORTFATTAT OCH LÄTTLÄST)

Kinesiologi innebär att man jobbar med kroppens nervsystem. Vår hjärna talar om för oss vad vi ska göra och skickar hela tiden nervsignaler till våra muskler och organ. Den talar om för oss om vi ska spänna oss eller slappna av i en muskel eller att ett organ ska producera si och så mycket av någonting. 

Ibland kan nervsignalerna hindras och det leder till att en viss del i kroppen inte vet vad den ska göra. Det kan visa sig som värk, stelhet, magproblem, sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning, ångest osv. 

Mitt jobb som Kinesiolog är att ta reda på vad det är som hindrar nervsignalerna och sedan åtgärda det. Resultatet blir en frisk, välbalanserad kropp och ett lugnt sinne. Hur fungerar kinesiologi och muskeltestning? (MER INGÅENDE)

Inom Kinesiologi arbetar man med muskeltestningar, för att förstå vad som är i obalans och vad som behöver behandlas. Muskeltestning är en subjektiv undersökningsmetod. Kroppen skickar elektriska nervimpulser från och till ryggmärgen, hjärnan, körtlar, sinnesorgan, receptorer och andra organ. Dessa impulser måste och ska färdas automatiskt i kroppen vid till exempel rörelse, matsmältning och fördelning och producering av hormoner i körtlar för att våra kroppar ska fungera optimalt. Om de inte gör det får muskeln inte tillräckligt med information från nervimpulserna och det skapar obalanser. Att utföra muskeltestning och genom att stimulera olika receptorer på kroppen kan man hitta var störningen i nervbanan sitter och åtgärda detta.


Var kommer Kinesiologin ifrån?

Kinesiologin var från början en medicinsk gymnastisk rörelseterapi och behandlingsmetod som ursprungligen kommer ifrån Sverige och grundades och utvecklades under 1813-1881, av Pehr Henrik Ling, Lars Gabriel Branting och Carl August Georgii på Kungliga Gymnastiska Central-Institutet, GCI, i Stockholm.

Under Lars Gabriel Brantings ledning utvecklades över 2000 olika rörelse -och muskeltester, varav många av dem hade en direkt inverkan på bland annat inre organfunktioner.

Tyvärr började kinesiologin försvinna mer och mer ifrån Sverige mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vid det laget hade Kinesiologin redan spridits över världen till bland annat Tyskland, England och Ryssland och USA.


Trots att situationen såg ut som den gjorde i Sverige så fortsatte kinesiologin att utvecklas, främst i USA utav bland annat Robert W Lovett och Wilhelmine G Wright. Kunskapen och utvecklingen av muskeltestning togs sedan över av Henry och Florence Kendall, Lucille Daniels och Catherine Worthingham under 1930-1940-talet och gav upphov till de flesta tester vi använder oss av idag inom de olika grenarna i Kinesiologin. Det finns ca ett femtiotal olika grenar inom Kinesiologin varav några är speciellt viktiga att nämna. Bland annat Clinical Kinesiology, Touch for health Kinesiology, Educational Kinesiology, Manuell Kinesiologi -  används främst i Sverige - och Applied Kinesiology - används främst i USA.


Applied Kinesiology, som är en helt ny gren inom Kinesiologin utvecklades 1964 utav George J. Goodheart.

Inom Applied Kinesiology tar man vara på den ursprungliga organ-fysiologiska behandlingsdelen inom Kinesiologin och bevarar dessutom Pehr Henrik Lings Harmonilära, på engelska - Triad of health.

Applied Kinesiology används idag av kiropraktorer, naprapater, läkare, tandläkare, osteopater, fysioterapeuter m.fl. över hela världen.

Störst är läran i Europa, USA, Australien och Nya Zealand.


Manuell Muskeltestning föddes redan 1912 i USA då man inom sjukvården började muskeltesta poliosjuka patienter.


Hur kom läran tillbaka till Sverige?

Under 70-talet anamade friidrottaren Christer Garpenborg grunderna i läran efter att ha lärt sig dem i USA. Tillsammans med den amerikanske kiropraktorn Leroy Perry anordnade han kurser i kinesiologi. Det var efter det som läran återigen fick fäste i Sverige.

Första svenska boken om kinesiologi gavs ut 1982 och bara fem år senare startades den första svenska Kinesiologiskolan.


Det finns många namn att nämna inom kinesiologin, men för att begränsa mig lite nämner jag bara några stycken som har haft en stor betydelse för läran i historien.

Längst ner på denna sida finner du länkar och litteraturreferenser om du vill veta mer detaljerat om hur kinesiologin föddes och hur den kom till Sverige.


Harmonilära

Harmonilära, även kallad Triad of health, är en teori som bygger på att vi består av tre delar. Den inre kemiska (matsmältning, immunförsvar, hormonsystem och näring), den yttre strukturella (muskler och leder) och den högre (mentala och själsliga).

Tanken med harmoniläran är, att om man är i obalans i någon av de tre delarna så mår man inte optimalt. Det krävs då någon form av behandling eller livsstilsförändring, som till exempel träning, ändrade kostvanor eller meditation för att återfå balansen och ett optimalt mående.

Det holistiska helhetstänket är något som vi arbetar mycket med inom Kinesiologin. Allt är en enhet, kroppen och själen hör ihop. För att må bra måste vi ha balans i både kropp och tanke.

För mer information om kinesiologi, dess ursprung, grenar inom kinesiologin och behandlingsmetoder kan nedanstående länkar vara till god hjälp:  


http://www.kinesiology.net/ 

http://www.kinesiologi.se/kinesiologi.pdf

http://www.kinesiologi.se/kinesiologi_och_kinesiolog.asp

http://www.kinesiologi.se/kinesiologi_historia.asp

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09523367.2010.491618#.VG285_mG98E

http://www.icak.com/

http://www.americankinesiology.org
Litteratur:


David S Walther, Applied Kinesiology - Synopsis, Systems DC 1988, ISBN 9780929721033

Robert Frost, Applied Kinesiology- A Training Manual and Reference Book of Basic Principles and Practices, 2013, ISBN: 9781583946121

Peter Deadman, A Manual of Acupuncture, 2007, ISBN: 9780951054659

Anders Ottosson Gymnastik som medicin : berättelsen om en svensk exportsuccé, 2013

ISBN 9789173536134Copyright @ All Rights Reserved